FAQ

Informacje techniczne

Oto kilka ważnych faktów na temat naszych produktów

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20–100 μm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym.

W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki nakładania farby proszkowej:

• natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40–100 kV, potocznie zwana „koroną”

• natrysk elektrokinetyczny – metoda triboelektryzacji, tarciowa, zwana „tribo”

Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140–200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Podstawowe zalety malowania proszkowego:

• brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska

• prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku)

• znaczne oszczędności energetyczne dzięki możliwości stosowania zamkniętych układów wentylacji

• otrzymywane powłoki dzięki swojej grubości (zwykle 60–80 μm) znakomicie maskują niedokładności obróbki mechanicznej

• zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów