RX-OG Series (Out-Gassing)

RX-OG Series (Out-Gassing)

Seria RX-OG została opracowana z myślą o krytycznych podłożach, w szczególności do aplikacji na odlewane aluminium i podłoża ze stali galwanizowanej. Otwory na takich powlekanych podłożach zostały zidentyfikowane jako najpoważniejszy problem związany z integralnością powłoki, ponieważ zmniejszają jej długoterminową trwałość, szczególnie w środowiskach agresywnych (morskich).

Główną teorią dotyczącą przyczyn powstawania otworów jest uwięzienie powietrza podczas procesu utwardzania. Ta seria daje więcej czasu na uwolnienie uwięzionego gazu ze stopionej powłoki, co pomaga zminimalizować tworzenie się pęcherzyków na powierzchni powłoki spowodowanych gazem lub wilgocią uwalnianą z porowatego podłoża podczas utwardzania.

Struktura chemiczna: Dostępne są powłoki proszkowe na bazie poliestru, poliestru (PRIMID-HAA), hybrydy (epoksydowo-poliestrowej), poliuretanu i czystej żywicy epoksydowej. Bez ograniczeń kolorystycznych.
Zastosowania produktu: Profile i blachy aluminiowe, drzwi, ramy okienne, meble stalowe lub ze stali ocynkowanej, elementy ocynkowane ogniowo, części odlewane.

produkty rx