You are currently viewing QUALIPOL szkolenie

QUALIPOL szkolenie

  • Post author:
  • Post category:Blog

W Józefowie pod Warszawą miało miejsce szkolenie członków Stowarzyszania Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych QUALIPOL połączone z jubileuszem 18-lecia tej organizacji w Polsce.

QUALIPOL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym wyłączną licencję na reprezentowanie na terenie naszego kraju zagranicznych stowarzyszeń QUALICOAT, QUALANOD, QUALIDECO i QUALISTEELCOAT posiadających swoje siedziby w Szwajcarii. Stowarzyszenia te opracowały, wdrożyły i administrują systemami jakości mającymi na celu utrzymanie i promowanie najwyższego standardu lakierowania i anodowania powierzchni aluminium oraz stali. QUALIPOL zrzesza głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki, m.in. zajmujące się obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich i anodowania), firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok i firmy dostarczające materiały powłokowe.

Gości przywitał Andrzej Jelonek, prezes QUALIPOL, który przypomniał początki stowarzyszenia w Polsce, opisując i prezentując zdjęcia z 18 lat działalności tej organizacji. O historii międzynarodowych standardów QUALICOAT, QUALANOD, QUALIDECO i QUALISTEELCOAT opowiadał Josef Schoppig ze szwajcarskiej siedziby tych jednostek. Przedstawione zostały również przed inspektora Michała Wojuckiego z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej aktualne informacje na temat zmian w systemach jakości QUALANOD i QUALICOAT. O zalecaniach stowarzyszenia QUALIPOL odnośnie odbioru powłok proszkowych do zastosowań architektonicznych mówił z kolei Andrzej Jelonek. Ciekawy i ważny wykład miał również Michael Muller z GRM/IFO w Niemczech na temat systemu jakości mycia i pielęgnacji powłok architektonicznych w praktyce. Część merytoryczną zakończył Tomasz Więckowski z firmy Eurotom mówiąc o pomiarach laboratoryjnych w ramach omawianych systemów jakości.

Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja z jubileuszowym tortem.

– Członkostwo w stowarzyszeniu QUALIPOL pozwala na bycie na bieżąco z ogólnoświatowymi trendami w przetwórstwie aluminium i stali dla celów architektonicznych – informuje A. Jelonek. –Dostęp do informacji technicznych i możliwość poszerzania wiedzy fachowej, to tylko część korzyści, jakie można uzyskać wstępując do QUALIPOL. Stowarzyszenie jest również doskonałą platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy firmami pracującymi na polskim rynku w tej samej branży, na co dzień konkurującymi często ze sobą.

Dodatkowe informacje oraz aktualna lista członków na www.qualipol.pl.

Szersza relacja z wydarzenia w styczniowo-lutowym wydaniu „Lakiernictwa Przemysłowego”.