You are currently viewing XV Sympozjum Lakierowanie Proszkowe i Ciekłe 2017

XV Sympozjum Lakierowanie Proszkowe i Ciekłe 2017

  • Post author:
  • Post category:Blog

Największe wydarzenie branżowe w Europie :: XV Sympozjum Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie 2017

Rekordowe Sympozjum Wagner:

580 uczestników

227 przedsiębiorstw

77 wystawców

36 prelegentów

2 bloki tematyczne

Rekordowe Sympozjum Wagner zostało zorganizowane po raz piętnasty. Wydarzenie odbyło się w dniach 1-3 marca 2017 w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Tematem tegorocznej edycji była „Optymalizacja procesów lakierowania proszkowego i ciekłego”. Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał Sebastian Wilczek z Wagner Polska, podkreślając rangę i charakter konferencji.

Sympozjum Wagner jest wydarzeniem, które skupia specjalistów i profesjonalistów z całej branży lakierniczej, umożliwia omówienie najnowszych technologii i trendów, pogłębienie specjalistycznej wiedzy, wymianę poglądów i doświadczeń, a także zdobycie nowych kontaktów biznesowych. Trzydniowe spotkanie branżowe zgromadziło aż 580 uczestników z 227 firm. Sympozjum miało charakter edukacyjno-targowy. Prelekcje wygłosiło 36 firm z Polski i zagranicy w dwóch blokach tematycznych: Lakierowanie proszkowe i Lakierowanie Ciekłe, a 77 wystawców z całej Europy prezentowało swoje portfolia na stoiskach targowych. Prowadzone wykłady obejmowały tematykę przygotowania powierzchni przed lakierowaniem proszkowym i ciekłym, procesów pomocniczych w lakierniach, aplikacji i linii lakierniczych, a także farb proszkowych i ciekłych.